Blishøne

Blishøne
Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den findes ved søer og vandløb. Den bliver op til 40 cm lang, og den ånder som andre fugle ved hjælp af lunger.
Blishønen dykker efter føde på lavt vand og æder vandplanter, små muslinger, insekter og snegle, men den græsser også på land. Den går og svømmer som en and, men har brede kløer, så den ikke falder i vandet.
Den laver sin rede af vandplanter. Dens unger er brunlige, så de er sværere at få øje på mellem vandplanterne. Da blishønen bor på vandplanterne eller mellem sivene, har den svært ved at lette, når den skal flyve.
Dens fjender er mosegrise, vandrotter, ræve, gedder og jægere.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • blishøne — blis|hø|ne sb., n, blishøns, blishønsene (jf. høne) …   Dansk ordbog

  • Fulica atra — Blishøne …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”